Istruzioni per l'uso AEG-ELECTROLUX S72300DSX0

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche… NON DIMENTICATE: SEMPRE DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI ACQUISTARE!

Link sponsorizzati

Se questo documento corrisponde alla guida per l'uso, alle istruzioni o al manuale, alle schede tecniche o agli schemi che stai cercando, scaricalo ora. Lastmanuals offre un facile e veloce accesso al manuale per l'uso AEG-ELECTROLUX S72300DSX0 Speriamo che questo AEG-ELECTROLUX S72300DSX0 manuale sarà utile a voi.

Lastmanuals aiuta a scaricare la guida per l'uso AEG-ELECTROLUX S72300DSX0.


AEG-ELECTROLUX S72300DSX0 : Scarica il manuale per l'uso completa (1878 Ko)

Puoi anche scaricare i seguenti manuali collegati a questo prodotto:

   AEG-ELECTROLUX S72300DSX0 (1247 ko)

Estratto del manuale: manuale d'uso AEG-ELECTROLUX S72300DSX0

Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale

[. . . ] S72300DSX0 SQ FRIGORIFER ME NGRIRJE CS CHLADNICKA S MRAZNICKOU IT FRIGO-CONGELATORE UDHËZIMET PËR PËRDORIM NÁVOD K POUZITÍ ISTRUZIONI PER L'USO 2 22 40 2 PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative që e bëjnë jetën më të thjeshtë ­ karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë maksimumin prej këtij produkti. AKSESORË DHE PJESË KONSUMI Në dyqanin e AEG në internet mund të gjeni gjithçka që ju nevojitet që pajisjet AEG të kenë një pamje të pastër e një funksionim të përkryer. Bashkë me një gamë të gjerë aksesorësh të modeluar dhe prodhuar sipas standardeve të larta që ju kërkoni, nga enët speciale të gatimit e deri te mbajtëset e lugëve, thikave e pirunëve, nga mbajtëset e shisheve e deri te koshat për rrobat e palara. . . Vizitoni dyqanin në internet në adresën www. aeg-electrolux. com/shop Përmbajtja 3 PËRMBAJTJA 4 7 7 8 9 11 13 15 15 Të dhëna për sigurinë Funksionimi Përdorimi i parë Përdorimi I përditshëm Udhëzime dhe këshilla të nevojshme Kujdesi dhe pastrimi Si të veprojmë nëse. . . [. . . ] K rychlejsímu zmrazování otocte regulátorem teploty smrem na vyssí nastavení, abyste do sáhli maximálního chladu. V tomto pípad otocte regulátorem teploty zpt na teplejsí nastavení. Skladování zmrazených potravin Po prvním spustní spotebice nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotebic ped vlozením potravin bzet nejmén 2 hodiny na vyssí nastavení. V pípad náhodného rozmrazení, napíklad z dvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delsí dobu, nez je uvedeno v tabulce technických údaj, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotebovat nebo ihned uvait ci upéct a potom opt zmrazit (po ochlazení). 28 Uzitecné rady a tipy Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je mozné ped pouzitím rozmrazit v chladnicce nebo pi pokojové teplot, podle toho, kolik máte casu. Malé kousky lze dokonce pipravit jest zmrazené, pímo z mraznicky: cas pípravy bude ale v tomto pípad delsí. Pemístitelné police Na stnách chladnicky jsou kolejnicky, do kterých se podle pání zasunují police. Umístní dveních policek Dvení policky mzete umístit do rzné výsky a vkládat tak do nich rzn velká balení potravin. Postupujte následovn: pomalu posunujte polici ve smru sipek, az se uvol ní, a pak ji zasute do zvolené polohy. UZITECNÉ RADY A TIPY Normální provozní zvuky · Kdyz je chladicí kapalina cerpána chladicím hadem nebo potrubím, mzete slyset zvuk slabého bublání ci zurcení. · Kdyz je kompresor spustný a cerpá se chladící médium, mze to být doprovázeno drnce ním nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu. Uzitecné rady a tipy 29 · Tepelné roztazení mze zpsobit náhlé zapraskání. · Kdyz se kompresor spustí nebo vypne, mzete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru te ploty. Nejde o závadu. Tipy pro úsporu energie · Neotvírejte casto dvee, ani je nenechávejte otevené déle, nez je nezbytn nutné. · Jestlize je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyssím nastavení a spotebic je zcela zaplnný, mze kompresor bzet nepetrzit a na výparníku se pak tvoí námraza nebo led. V tomto pípad je nutné nastavit regulátor teploty na nizsí nastavení, aby se spotebic automaticky odmrazil, a tím snízil spotebu energie. Tipy pro chlazení cerstvých potravin K dosazení nejlepsího výkonu: · do chladnicky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpaují; · potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vni; · potraviny polozte tak, aby okolo nich mohl proudit voln vzduch. Tipy pro chlazení Uzitecné rady: Maso (vsechny druhy): zabalte do polyetylénového sácku a polozte na sklennou polici nad zásuvku se zeleninou. Z hlediska bezpecné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny. Vaená jídla, studená jídla apod. : mzete zakrýt a polozit na jakoukoli polici. Ovoce a zelenina: musí být dkladn ocistné, vlozte je do speciální zásuvky (nebo zásu vek), které jsou soucástí vybavení. Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotsné nádob nebo zabalené do hliníkové fólie ci do polyetylénového sácku, aby k nim ml vzduch co nejmén pístup. Láhve s mlékem: musí být uzaveny víckem a ulozeny v drzáku na láhve ve dveích. Banány, brambory, cibule a cesnek smí být v chladnicce pouze tehdy, jsou-li zabalené. Tipy pro zmrazování potravin K dosazení dokonalého zmrazovacího procesu dodrzujte následující dlezité rady: · maximální mnozství potravin, které je mozné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém stítku; · zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této dob nepidávejte zádné dalsí potraviny ke zmra zení; · zmrazujte pouze potraviny prvotídní kvality, cerstvé a dokonale cisté; · pipravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak mo zné rozmrazit pouze pozadované mnozství; · zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a pesvdcte se, ze jsou balícky vzducho tsné; · cerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat jiz zmrazených potravin, protoze by zvý sily jejich teplotu; 30 Cistní a údrzba · libové potraviny vydrzí ulozené déle a v lepsím stavu, nez tucné; sl zkracuje délku bez pecného skladování potravin; · vodové zmrzliny mohou pi konzumaci okamzit po vyjmutí z mrazicího oddílu zpsobit popáleniny v ústech; · doporucujeme napsat na kazdý balícek viditeln datum uskladnní, abyste mohli správn dodrzet dobu uchování potravin. Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosazení nejlepsího výkonu zakoupeného spotebice dodrzujte následující podmínky: · vzdy si pi nákupu ovte, ze zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správn skla dované; · zajistte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu pineseny v co nejkratsím mozném case; · neotvírejte casto dvee, ani je nenechávejte otevené déle, nez je nezbytn nutné; · jiz rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; · nepekracujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. CISTNÍ A ÚDRZBA POZOR Ped kazdou údrzbou vytáhnte zástrcku spotebice ze zdroje elektrického napájení. Tento spotebic obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údrzbu a doplování smí proto pro vádt pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné cistní Spotebic je nutné pravideln cistit: · vnitek a vsechno vnitní píslusenství omyjte vlaznou vodou s trochou neutrálního mycí ho prostedku; · pravideln kontrolujte tsnní dvíek a otírejte je, aby bylo cisté, bez usazených necistot; · dkladn vse opláchnte a osuste. Nehýbejte s zádnými trubkami nebo kabely uvnit spotebice, netahejte za n a neposkozuj te je. Nikdy nepouzívejte k cistní vnitku spotebice abrazivní prásky, vysoce parfémované cisticí prostedky nebo vosková lestidla, protoze mohou poskodit povrch a zanechat silný pach. Kondenzátor (cerná mízka) a kompresor na zadní stran spotebice cistte kartácem nebo vysavacem. [. . . ] Controllare che la freccia (A) sia posizionata come illustrato nella figura. Ruotare i distanziatori di 45° in senso antiorario finché si bloccano in posizione. A 45° Livellamento L'apparecchiatura deve trovarsi perfettamente in piano. Per correggere gli eventuali dislivelli è possibile regolare in altezza i due piedini anteriori. Installazione 55 Posizione L'apparecchiatura deve essere installata lontano da fonti di calore (termosifoni, boiler, luce solare diretta ecc. ). Verificare che sul lato posteriore sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria. [. . . ]

DISCLAIMER PER SCARICARE LA GUIDA PER L'USO DI AEG-ELECTROLUX S72300DSX0

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche…
Lastmanuals non può in alcun modo essere ritenuta responsabile se il documento che state cercando non è disponibile, incompleto, in una lingua differente dalla vostra, o se il modello o la lingua non corrispondono alla descrizione. Lastmanuals, per esempio, non offre un servizio di traduzione.

Clicca su "Scarica il Manuale d'uso" alla fine del Contratto se ne accetti i termini: il download del manuale AEG-ELECTROLUX S72300DSX0 inizierà automaticamente.

Cerca un manuale d'uso

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tutti i diritti riservati.
Marchi di fabbrica e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

flag