Istruzioni per l'uso LG 32LV250A

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche… NON DIMENTICATE: SEMPRE DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI ACQUISTARE!

Link sponsorizzati

Se questo documento corrisponde alla guida per l'uso, alle istruzioni o al manuale, alle schede tecniche o agli schemi che stai cercando, scaricalo ora. Lastmanuals offre un facile e veloce accesso al manuale per l'uso LG 32LV250A Speriamo che questo LG 32LV250A manuale sarà utile a voi.

Lastmanuals aiuta a scaricare la guida per l'uso LG 32LV250A.


LG 32LV250A : Scarica il manuale per l'uso completa (17051 Ko)

Puoi anche scaricare i seguenti manuali collegati a questo prodotto:

   LG 32LV250A (18002 ko)

Estratto del manuale: manuale d'uso LG 32LV250A

Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale

[. . . ] LCD TELEVIZORIUS / LED LCD TELEVIZORIUS / PLAZMINIS TELEVIZORIUS Atidziai perskaitykite sias instrukcijas pries naudodami televizori ir pasilikite instrukcijas ateiciai. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www. lg. com 2 LICENCIJOS LICENCIJOS Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. , , Dolby" ir dviguba D yra , , Dolby Laboratories" preks zenklai. HDMI, HDMI logotipas ir , , High-Definition Multimedia Interface" yra preks zenklai arba registruotieji preks zenklai, priklausantys bendrovei , , HDMI Licensing LLC". APIE , , DIVX VIDEO": , , DivX®" - tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas , , DivX, Inc. ". Sis prietaisas yra oficialus , , DivX Certified®" renginys, kuris rodo , , DivX" vaizdo rasus. Daugiau informacijos ir programins rangos priemoni, skirt konvertuoti failus , , DivX" vaizdo format, rasite apsilank interneto adresu www. divx. com. [. . . ] yy Sustabd ir vl paleid vaizdo ras, galite paleisti j nuo tos vietos, kurioje pirmiau sustabdte. Kartoti Pasirink Nustatykite atkurti vaizdo rasus, 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki, kad pamatytumte Nuotraukos dydis, Audio kalba, Subtitr kalba arba Pakartoti. Subtitr kalba 1lotyn k. Lietuvi k. LT 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki, kad tinkamai pakoreguotumte. Meniu VAIZDAS Dydis Audio kalba Apibdinimas Pasirenkamas pageidaujamas vaizdo formatas atkuriant film. Esant numatytajam nustatymui, sriftas yra toks pat kaip ir pagrindinio meniu. 2lotyn k. 4lotyn k. Turk k. Subtitr kalba Kalba Kodo psl. PASTABA yy Subtitr faile gali bti palaikoma tik 10 000 sinchronizavimo blok. yy Leisdami vaizdo ras, galite pakoreguoti Nuotraukos dyd paspausdami mygtuk RATIO (santykis). PRAMOGOS 59 Kai pasirenkate Nustatykite vaizdo ras, , 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki, kad tinkamai pakoreguotumte. p. 67) Nuotrauk srasas USB isorinis 1 diskas Puslapis 1/1 Puslapis 1/1 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 Perkelti Perzirti P Puslapio keitimas MARK Zym Kai pasirenkate Nustatykite gars, , muzikos sras Keisti numerius Zymjimo rezimas Iseiti 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite, kad pamatytumte funkcijas Garso rezimas, Automat. garsas, Aiskus balsas II arba Balansas. 001 Nuotrauk srasas USB isorinis Zymjimo rezimas Puslapis 1/1 1 diskas Puslapis 1/1 002 003 004 005 006 007 008 009 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki, kad tinkamai pakoreguotumte. p. 72) 010 011 012 013 014 015 Perkelti Perzirti pazymtus Pazymti visus Zym P Puslapio keitimas Iseiti is zymjimo rezimo MARK Iseiti Zym Nuimti zymjim Meniu Apibdinimas Perzirti pa- Rodomas pasirinktas nuotrauk zymtus failas. LT Nuotrauk perzira Zirkite vaizdo failus, issaugotus USB atmintinje arba bendrame kompiuterio aplanke per tinklo jungt. Ekrano rodiniai gali skirtis, tai priklauso nuo modelio. 6 Zirkite nuotraukas. 1 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumte iki Mano medija ir paspauskite mygtuk OK (gerai). PASTABA yy Nepalaikomi failai rodomi perziros vaizde tik piktograma . yy Nenormals failai parodomi bit masyvo formatu . 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pereitumte nuotrauk sras ir paspauskite mygtuk OK (gerai). 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumte 1 diskas ir pasiektumte prijungt USB atmintin. 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norim aplank, ir paspauskite OK (gerai). 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norim fail, ir paspauskite OK (gerai). 60 PRAMOGOS Nuotrauk parinkci naudojimas Zirdami nuotraukas naudokite sias parinktis. Parinktis yy Demonstracijos greitis: parenkamas skaidri demonstracijos greitis (Greitai, Vidutinis, Ltai). yy BGM: parenkamas fonins muzikos aplankas. 01_a. jpg 2008/12/10 1920 x 1080 479 KB PASTABA yy groja fonin muzika, Kol muzikos aplanko pakeisti negalima. yy Galite tiktai pasirinkti MP3 aplank, rasyt renginyje, kuris siuo metu rodo nuotrauk. Skaidri demonstravimas 2/13 Q. MENU Parinktis Slpti BGM (Fonin muzika) Iseiti Parinktys Pasirinkt nuotrauk skaicius Parinktis Apibdinimas S k a i d r i Pradeda arba sustabdo skaidri d e m o n s - demonstracij su pasirinktomis travimas nuotraukomis. Jei nuotraukos nepasirinktos, visos siame aplanke issaugotos nuotraukos bus rodomos skaidri demonstracijoje. nin muzi- Nordami nustatyti fonins muzikos ka) aplank, pasirinkite Parinktys. Galite sureguliuoti Parinktis su Q. MENU (spartusis meniu) ar , , Home" (pagrindinis) mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto. (Pa- Nuotraukos pasukamos pagal laikrodzio rodykl (90°, 180°, 270°, sukti) 360°). PASTABA yy Palaikomas ribotas nuotraukos dydis. Nuotraukos pasukti negalima, jei pasukto plocio skiriamoji geba yra didesn nei palaikoma skiriamoji geba. Perzirkite nuotrauk padidindami mastel 2, 4 kartais. ENERGY SAVING (energijos taupymas) Pakartotinai spauskite mygtuk ENERGY SAVING (energijos taupymas), nordami pakeisti ekrano sviesum. Slpti EXIT (iseiti) Paslepiamas parinkci langas. Grzkite Nuotrauk sras. Nuotrauk parinktys 1 Paspauskite mygtuk Q. nuslinktumte prie Nustatykite nuotrauk perzir. , Nustatykite vaizdo ras. [. . . ] Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr] 00 duomuo : Auksti kanalo duomenys 01 duomuo : Zemi kanalo duomenys pvz. 0 -> Nesvarbu Duomenys 02 : 0x00 : Analoginis pagrindinis 0x10 : DTV Pagrindinis 0x20: Radijas Kanalo duomen diapazonas Analoginis ­ Min: Nuo 00 iki Maks. : 63 (Nuo 0 iki 99) Skaitmeninis ­ Min: Nuo 00 iki Maks. : 3E7 (Nuo 0 iki 999) (Isskyrus Svedij, Suomij, Norvegij, Danij, Airij) Skaitmeninis ­ Min: Nuo 00 iki Maks. : 270F (Nuo 0 iki 9999) (Tik Svedija, Suomija, Norvegija, Danija, Airija) Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Duomenys Min: Nuo 00 iki Max: 7DH Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 18. Energijos taupymas (Komanda : j q) Jei norite sumazinti TELEVIZORIAUS elektros sunaudojim. Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Energijos taupymo funkcija 7 0 0 0 0 0 Lygis 3 Zemas Maitinimas Zemas Maitinimas Zemas Maitinimas Zemas Maitinimas Zemas Maitinimas 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 Apibdi nimas Isjungti minimalus Vidutinis maksimalus Ekranas isjungtas Ismanusis jutiklis (Tik plazminiams televizoriams) Automatinis (tik LCD televizoriui / LED LCD televizoriui priklauso nuo modelio) Lietuvi k. [. . . ]

DISCLAIMER PER SCARICARE LA GUIDA PER L'USO DI LG 32LV250A

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche…
Lastmanuals non può in alcun modo essere ritenuta responsabile se il documento che state cercando non è disponibile, incompleto, in una lingua differente dalla vostra, o se il modello o la lingua non corrispondono alla descrizione. Lastmanuals, per esempio, non offre un servizio di traduzione.

Clicca su "Scarica il Manuale d'uso" alla fine del Contratto se ne accetti i termini: il download del manuale LG 32LV250A inizierà automaticamente.

Cerca un manuale d'uso

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tutti i diritti riservati.
Marchi di fabbrica e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

flag