Istruzioni per l'uso SONY BDP-S790 NAUDOJIMO / EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche… NON DIMENTICATE: SEMPRE DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI ACQUISTARE!

Link sponsorizzati

Se questo documento corrisponde alla guida per l'uso, alle istruzioni o al manuale, alle schede tecniche o agli schemi che stai cercando, scaricalo ora. Lastmanuals offre un facile e veloce accesso al manuale per l'uso SONY BDP-S790 Speriamo che questo SONY BDP-S790 manuale sarà utile a voi.

Lastmanuals aiuta a scaricare la guida per l'uso SONY BDP-S790.


SONY BDP-S790 NAUDOJIMO / EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS: Scarica il manuale per l'uso completa (4709 Ko)

Puoi anche scaricare i seguenti manuali collegati a questo prodotto:

   SONY BDP-S790 (7088 ko)
   SONY BDP-S790 (1999 ko)
   SONY BDP-S790 (2084 ko)
   SONY BDP-S790 DATASHEET (190 ko)

Estratto del manuale: manuale d'uso SONY BDP-S790NAUDOJIMO / EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS

Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale

[. . . ] LT Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Norėdami daugiau informacijos apie galimus naujinimus ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje: LV Iespējams, ka turpmāk šī atskaņotāja programmatūra tiks jaunināta. Informāciju par visiem pieejamajiem jauninājumiem, ka arī jaunākās lietošanas instrukcijas skatiet šajā tīmekļa vietnē EE Selle mängija tarkvara võidakse tulevikus värskendada. Saadaolevate värskenduste ja uusimate kasutusjuhendite kohta leiate lisateavet järgmiselt veebisaidilt. z LT Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite: LV Lai uzzinātu noderīgus ieteikumus, padomus un informāciju par Sony produktiem un pakalpojumiem, apmeklējiet šo vietni: EE Kasulikke vihjeid, nõuandeid ja teavet Sony toodete ning teenuste kohta leiate aadressilt: 4-418-507-11(2) (LT-LV-EE) www. sony-europe. com/myproduct/ Blu-ray Disc™ / DVD Player Naudojimo instrukcijos Lietošanas instrukcijas Kasutusjuhised LT LV EE http://support. sony-europe. com/ 4-418-507-11(2) (LT-LV-EE) © 2012 Sony Corporation BDP-S790 ĮSPĖJIMAS Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, apsaugokite šį aparatą nuo lietaus ir drėgmės. [. . . ] Atkarībā no avota iespējams, ka šis elements netiek rādīts. 23 Elements Leave PARTY (Pamest PARTY) Detalizēta informācija Notiek iziešana no PARTY, kurā piedalās šis atskaņotājs. Citos produktos, kas piedalās, funkcija PARTY STREAMING turpina darboties. Funkcija PARTY STREAMING beidz darboties visos pārējos produktos, kas piedalās. Parāda informāciju par CD-DA, izmantojot Gracenote tehnoloģiju. Elements Detalizēta informācija Close PARTY (Aizvērt PARTY) Slideshow BGM • Off (Izslēgts): izslēdz (Slīdrādes FM) šo funkciju. • My Music from USB (Mana mūzika no USB): iestata mūzikas failus, kas reģistrēti opcijā [Add Slideshow BGM] (Pievienot slīdrādes FM). • Play from Music CD (Atskaņot no mūzikas CD): iestata CD-DA disku ierakstus. Switch Display (Pārslēgt displeju) Slideshow (Slīdrāde) Rotate Left (Pagriezt pa kreisi) Rotate Right (Pagriezt pa labi) Pārslēdzas starp [Grid View] (Režģa skats) un [List View] (Saraksta skats). Pagriež fotogrāfiju par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pagriež fotogrāfiju par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā. Music Search (Mūzikas meklēšana) Tikai [Photo] (Fotogrāfijas) Detalizēta informācija Maina slīdrādes ātrumu. Elements Slideshow Speed (Slīdrādes ātrums) Slideshow Effect (Slīdrādes efekts) Slīdrādēm iestata efektu. 24 Internets Lai beigtu darbu ar interneta pārlūkprogrammu Nospiediet HOME. Tīmekļa vietņu pārlūkošana Varat izveidot interneta savienojumu un izbaudīt tīmekļa vietnes. Interneta pārlūkprogrammas displejs Tīmekļa vietnes informāciju varat skatīt, nospiežot DISPLAY. Redzamā informācija atšķiras atkarībā no tīmekļa vietnes un lapas statusa. 1 2 3 Pievienojiet atskaņotāju tīklam (16. Sākuma izvēlnē, izmantojot </, , izvēlieties [Network] (Tīkls). Izvēlieties [Internet Browser] (Interneta pārlūkprogramma), izmantojot M/m, pēc tam nospiediet ENTER. z Dažās tīmekļa vietnēs tiek izmantotas funkcijas, kuras šī pārlūkprogramma neatbalsta. Iespējams, ka dažas tīmekļa vietnes netiks rādītas pareizi vai nedarbosies. A Lapas nosaukums B Lapas adrese C Kursors Lai skatītu kādu saistītu vietni, spiediet </M/m/, , lai pārvietotu kursoru, pēc tam nospiediet ENTER. Lai ievadītu vietrādi URL Opciju izvēlnē izvēlieties [URL entry] (URL ievade). Ievadiet URL, izmantojot programmatūras tastatūru, pēc tam izvēlieties [Enter] (Ievadīt). D SSL ikona Tiek rādīta, ja tīmekļa vietne ir drošināta. Lai iestatītu noklusējuma sākuma lapu Kamēr tiek rādīta lapa, kuru vēlaties iestatīt, opciju izvēlnē izvēlieties [Set as start page] (Iestatīt kā sākuma lapu). E Signāla stipruma indikators (tikai bezvadu tīkla savienojumam) F Norises josla/ielādes ikona Tiek rādīta, ja notiek lapas lasīšana, kā arī failu lejupielādes/pārsūtīšanas laikā. Lai atgrieztos iepriekšējā lapā Opciju izvēlnē izvēlieties [Previous page] (Iepriekšējā lapa). Ja iepriekšējā lapa netiek rādīta pat tad, ja izvēlaties [Previous page] (Iepriekšējā lapa), opciju izvēlnē izvēlieties [Window List] (Logu saraksts) un sarakstā izvēlieties lapu, kurā vēlaties atgriezties. G Teksta ievades lauks Nospiediet ENTER un opciju izvēlnē izvēlieties [Input] (Ievade), lai atvērtu programmatūras tastatūru. 25 H Ritjosla Spiediet </M/m/, lai pārvietotu lapas rādījumu. Elements Bookmark List (Grāmatzīmju saraksts) URL entry (URL ievade) Detalizēta informācija Parāda grāmatzīmju sarakstu. Ļauj ievadīt vietrādi URL, ja tiek rādīta programmatūras tastatūra. Pārvieto uz iepriekšējo/ nākamo lapu. Pieejamās opcijas Nospiežot OPTIONS, kļūst pieejami dažādi iestatījumi un darbības. Pieejamie elementi atšķiras atkarībā no situācijas. Elements Browser Setup (Pārlūkprogrammas iestatīšana) Detalizēta informācija • Zoom (Tālummaiņa): palielina vai samazina redzamā satura izmērus. • JavaScript Setup (JavaScript iestatīšana): aktivizē vai deaktivizē valodu JavaScript. • Cookie Setup (Sīkfailu iestatīšana): iestata, vai akceptēt sīkfailus. • SSL Alarm Display (SSL brīdinājuma displejs): aktivizē vai deaktivizē SSL. Parāda programmatūras tastatūru, lai, pārlūkojot tīmekļa vietni, varētu ievadīt rakstzīmes. [. . . ] • Andmete rikkumise või USB-mälu või -seadmete kahjustamise vältimiseks lülitage mängija USB-mälu või -seadmete ühendamisel või eemaldamisel välja. • Mängija ei pruugi DATA CD-lt suure bitikiirusega videofaile sujuvalt esitada. Soovitatav on selliseid faile esitada DATA DVD-lt või DATA BD-lt. WMV9 *1*2 AVCHD*2*4 Xvid „. avi” Music Failivorming MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC/HE-AAC*1*2*6 WMA9 Standard*1*2*6 LPCM Laiendid „. mp3” „. m4a” „. wma” „. wav” Photo Failivorming JPEG PNG GIF MPO *1 *2 Laiendid „. jpg”, „. jpeg” „. png*7” „. gif*7” „. mpo*8” Mängija ei esita kodeeritud faile, nagu DRM. *3 Mängija saab DLNA-serveris esitada ainult standardlahutusega videoid. [. . . ]

DISCLAIMER PER SCARICARE LA GUIDA PER L'USO DI SONY BDP-S790

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche…
Lastmanuals non può in alcun modo essere ritenuta responsabile se il documento che state cercando non è disponibile, incompleto, in una lingua differente dalla vostra, o se il modello o la lingua non corrispondono alla descrizione. Lastmanuals, per esempio, non offre un servizio di traduzione.

Clicca su "Scarica il Manuale d'uso" alla fine del Contratto se ne accetti i termini: il download del manuale SONY BDP-S790 inizierà automaticamente.

Cerca un manuale d'uso

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tutti i diritti riservati.
Marchi di fabbrica e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

flag